Chinese Best Regional Taste Awards

Best Yunnan Taste

 • Yun Teng Shi Fu

 • Fu Zhao Lou Qi Guo Ji 

 • Yun Nan Jun Yuan 

 • Yun Nan Yun Hai Yao 

 • Shi Miao Dao Guo Qiao Mi Xian

Best Gui Zhou Taste

 • Miao Xiang Lou 

 • Qian Xiang·Zheng Zong Guizhou Cai 

 • Lao Kai Li Suan Yu Tang 

 • Tong Jia Shi Fu 

 • Qian Huo Gui Zhou Wei 

Best Hongkong Taste

 • Kang Li Can Ting 

 • Xin Rui Gang Shi Cha Can Ting 

 • Gang Xuan Cha Can Ting 

 • Bai Fang Yun Ji Cha Can Ting 

 • Long Cha Fang Cha Can Ting 

Chinese Best Portuguese Taste

 • Pu Guo Can Ting

 • Pu Guo Mei Shi Tian Di

 • Huang Jia Pu Tao Yao

 • Xiao Fei Xiang Pu Guo Can TIng

 • Hua Dao Pu Guo Can Ting

Chinese Best Taiwan Taste

 • Ding Tai Fung

 • Da Ding Chou Chou Guo

 • Du Hsiao Yueh

 • Bellagio 

 • Before & After 

1 / 1

Please reload