Chinese Individual Restaurant Awards

Best Creative Restaurant

Le Patio & La Famille 

Yan Xi Hu 
Qiao Jiang Nan 
Yun Men Jin Cui Gai Nian 

Beijing Yan