Global Taste Restaurant Awards

Best Dessert Shop

Xu Liu Shan 

Xian Yu Xian 

Man Ji Tian Pin 

DQ
Shi Xiong Yu Yuan

Best Milk Tea Shop

Nai XueのChan 

COCO
YO! Tea You Cha 

Mi Zhi Lian 

Happy Lemon 

Best Coffee Shop

UBC Coffee 

HOLLYS COFFEE 

Kopi Luwak Coffee 

Canadian Blenz Coffee 

MAAN COFFEE

Best Southeast Asia Restaurant

Ya Zhou Jiao Ye
Yin Du Xiao Ch
Lan Na Tai
Spice Market Southeast Restaurant 

PUNJABI 

Chinese Best Western Restaurant

lecesar Pizza

PAPA JOHN’S

 Elementfresh

Wagas 
Gino Cafe 

Chinese Best Korean Restaurant

Han Quan Cheng
PanKoo Busan Restaurant

Aza Aza! 
Crazy Ddeok-bokki

Bibigo

Chinese Best Japanese Restaurant

Da He Hui Zhuan Sushi 

Helv Sushi 
Itacho
Akasakatei 

RiのChuan Zhang Yu Xiao Wan  

Chinese Best Italian Restaurant

MIO

Prego 

Opera Bombana

Kitchen Igosso 

NIMO 

Chinese Best Steak Restaurant

Houcaller 

Wang Steak 

Hao Xiang Lai 

Tasty Steak 

Yi Pin Steak 

Chinese Best American Fast Food

KFC 

McDonald’s 

Burger King 

Pizza Hut 

Subway 

Chinese Best Thai Restaurant

Golden Banana Thailand Restaurant 

Yang’anli 
Taidao Southeast Asia Customs  

Sa Thi Thai Restaurant 

Thai Princess 

Chinese Best French Restaurant

Sens&Bund 
Tian E Bao Xiang She 

Taste Moment 

Jiesitingfa Restaurant 

Lutece